P3

สวัสดีค่ะ ผู้ปกครองและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กำลังระบาด สามารถให้นักเรียนติดตามการเรียนได้ผ่านช่องทางนี้ค่ะ

ตารางเรียน
วันจันทร์ ที่ 12 กรกฏาคม 2564

สระไทยใช้ประสมคำ https://youtu.be/zsBOUMx-QbY

12Jul64

วันอังคาร ที่ 13 กรกฏาคม 2564

สระไทยใช้ประสมคำ 2 https://youtu.be/AeIn804kjLA

13jul64

วันพุธ ที่ 14 กรกฏาคม 2564

14Jul64

วันพฤหัสบดี ที่ 15 กรกฏาคม 2564

15Julุภ

วันศุกร์ ที่ 16 กรกฏาคม 2564

16Jul64